Birinci Sene

Güz          
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Matematik I 4 0 4 6  
Fizik I 3 0 3 5  
Fizik I Lab 0 2 1 2  
Bilgisayar Destekli Teknik Resim 2 2 3 6  
Mühendislik ve Geometri 2 0 2 2  
İngilizce I 3 0 3 4  
Türk Dili I 2 0 2 2  
Matlab ile Programlama 2 2 3 6  
           
Bahar          
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Matematik II 4 0 4 6 Matematik I
Fizik II 3 0 3 5 Matematik I
Fizik II Lab 0 2 2 2 Matematik I
Malzeme Bilimine Giriş 3 0 3 5  
Mühendislik Mekaniği 4 0 4 5  
Genel Kimya 3 0 3 5  
İngilizce II 3 0 3 4  
Türk Dili II 2 0 2 2  

.

 

İkinci Sene

Güz          
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Mukavemet I 4 0 4 5 Mühendislik Mekaniği
Yapı Malzemesi 3 0 3 5 Malzeme Bilimine Giriş
Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler 4 0 4 8 Matematik II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3 0 3 5  
Mühendislik Jeolojisi 3 0 3 5  
Dinamik 3 0 3 5 Matematik I ve Fizik I
2. Sene Teknik Seçmeli I          
           
Bahar          
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Zemin Mekaniği I 3 0 3 5  
Mukavemet II 4 0 4 5 Mukavemet I
Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 5 Matematik II
Topoğrafya 3 0 3 5  
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2  
2. Sene Teknik Seçmeli II          
2. Sene Teknik Seçmeli II          
           

.

 

Üçüncü Sene

Güz          
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Yapı Statiği I 3 0 3 5 Mukavemet II
Temel Mühendisliği 3 0 3 5 Zemin Mekaniği
Hidrolik Mühendisliği 3 0 3 5 Akışkanlar Mekaniği
Olasılık ve Rassal Değişkenler 2 0 3 3 Matematik I
Mühendislik Ekonomisi 3 0 3 6  
Demiryolu Mühendisliği 3 0 3 5 Topoğrafya
3. Sene Teknik Seçmeli I          
Yaz Stajı I 0 0 0 1  
           
           
Bahar          
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Yapı Statiği II 3 0 3 5 Yapı Statiği I
Betonarme I 3 0 3 5 Mukavemet II
Karayolu Mühendisliği 3 0 3 5 Demiryolu Mühendisliği
Çelik Yapılar I 3 0 3 5 Mukavemet II
Hidroloji 3 0 3 5  
3. Sene Teknik Seçmeli II          
           

.

 

Dördüncü Sene

Güz          
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Mühendislik Tasarım Projesi I 6 0 6 8  
Betonarme II 3 0 3 5 Betonarme I
Su Kaynakları 3 0 3 5 Hidroloji
İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2 2  
Su Getirme ve Kanalizasyon Sistemleri Tasarımı 3 0 3 5 Hidrolik Mühendisliği
4. Sene Teknik Seçmeli I          
İsteğe Bağlı Seçmeli Ders 2 0 2 2  
Yaz Stajı II 0 0 0 1  
           
Bahar          
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Mühendislik Tasarım Projesi II 6 0 6 8 Mühendislik Tasarım Projesi I
İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 2 2 2  
Teknoloji, Toplum ve Etik 2 0 2 2  
İş Hukuku 3 0 3 4  
4. Sene Teknik Seçmeli II          
4. Sene Teknik Seçmeli II          
4. Sene Teknik Seçmeli II          
İsteğe Bağlı Seçmeli 2 0 2 2  

.

 

Teknik Seçmeli Dersler

2. Sene Teknik Seçmeli I          
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Mühendisler İçin Teknik Arapça 2 0 2 2  
Yapım Teknolojisi I 2 2 3 4  
Ahşap Yapı Uygulamaları I 1 2 2 3  
Yapı Metraj ve Maliyet Hesapları 3 0 3 4  
Sürdürülebilir İnşaat 3 0 3 3  
           
2. Sene Teknik Seçmeli II          
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Mühendislikte Matematik Modelleme Esasları 2 0 2 2  
Tasarımcılar için Hukuk 2 0 2 2  
Yapım Teknolojisi II 2 2 3 4 Yapım Teknolojisi I
Ahşap Yapı Uygulamaları II 1 2 2 3  
Malzeme ve Teknoloji 2 0 2 2  
Proje Yönetimine Giriş 2 0 2 2  
Yeşil Mühendisliğe Giriş 3 0 3 5  
İnşaat Mühendisliğinde Sözleşme Yönetimi 3 0 3 4  
İnşaat Mühendisleri için Teknik Çizim 3 0 3 4  
           
3. Sene Teknik Seçmeli I          
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Kültürel Mirasın Korunması 2 1 2,5 3  
Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları 2 0 2 3  
İmar Hukuku 2 0 2 2  
Maliyet Analizi 3 0 3 6  
Kuraklık Sonrası Tasarım 3 1 3,5 4  
           
3. Sene Teknik Seçmeli II          
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Uygulamalı İstatistik 3 0 3 6  
Ekonominin ilkeleri 3 0 3 6  
Yeraltı Suyu 3 0 3 5 Akışkanlar Mekaniği
Yapım Yönetiminde Sözleşmeli İlişkiler 2 0 2 2  
Bilgisayar Destekli Süre ve Maliyet Planlama 1 2 2 3  
           
4. Sene Teknik Seçmeli I          
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Korozyon 3 0 3 4  
Yapım Yönetimi 2 0 2 2  
           
4. Sene Teknik Seçmeli II          
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Makro Ekonomi 3 0 3 5  
Bilgisayar Destekli Süre ve Maliyet Planlama 1 2 2 3  
Şantiye Tekniği 2 1 2,5 3