Birinci Sene

Güz     
Ders AdıTeorikLabKrediAKTSÖnşartlar
Matematik I4046 
Fizik I3035 
Fizik I Lab0212 
Bilgisayar Destekli Teknik Resim2236 
Mühendislik ve Geometri2022 
Türk Dili I2022 
İngilizce I3034 
Akademik İletişim Becerileri I2022
1. Sene Teknik Seçmeli I  
      
Bahar     
Ders AdıTeorikLabKrediAKTSÖnşartlar
Matematik II4046Matematik I
Fizik II3035Matematik I
Fizik II Lab0212Matematik I
Malzeme Bilimine Giriş3035 
Statik4045 
Türk Dili II2022 
İngilizce II3034 
Akademik İletişim Becerileri II2022

.

 

İkinci Sene

Güz     
Ders AdıTeorikLabKrediAKTSÖnşartlar
Mukavemet I4045Statik
Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler4048Matematik II
Mühendislik Jeolojisi3035
Yapı Malzemeleri3035Malzeme Bilimine Giriş
Dinamik3035Matematik I ve Fizik I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2022
2. Sene Teknik Seçmeli I     
      
Bahar     
Ders AdıTeorikLabKrediAKTSÖnşartlar
Mukavemet II4045Mukavemet I
Zemin Mekaniği I3035
Akışkanlar Mekaniği3035Matematik II
Topoğrafya3035 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2022 
2. Sene Teknik Seçmeli II     
2. Sene Teknik Seçmeli II     
      

.

 

Üçüncü Sene

Güz     
Ders AdıTeorikLabKrediAKTSÖnşartlar
Yapı Statiği I3035Mukavemet II
Hidrolik3035Akışkanlar Mekaniği
Demiryolu Mühendisliği3035Topoğrafya
Temel Mühendisliği3035Zemin Mekaniği I
Olasılık ve Rassal Değişkenler3036Matematik II
Mühendislik Ekonomisi3036
Yaz Stajı I 005 
3. Sene Teknik Seçmeli I      
      
Bahar     
Ders AdıTeorikLabKrediAKTSÖnşartlar
Yapı Statiği II3035Yapı Statiği I
Hidroloji3035
Karayolu Mühendisliği3035Demiryolu Mühendisliği
Betonarme I3035Mukavemet II
Çelik Yapılar I3035Mukavemet II
3. Sene Teknik Seçmeli II     
      

.

 

Dördüncü Sene

Güz     
Ders AdıTeorikLabKrediAKTSÖnşartlar
Mühendislik Projesi I1226150 AKTS tamamlamış olmak
Betonarme II3035Betonarme I
Su Kaynakları3035Hidroloji
Su Getirme ve Kanalizasyon Sistemleri Tasarımı3035Hidrolik
İş Sağlığı ve Güvenliği I2022
Yaz Stajı II 0005
4. Sene Teknik Seçmeli I     
İsteğe Bağlı Seçmeli Ders 
      
Bahar     
Ders AdıTeorikLabKrediAKTSÖnşartlar
Mühendislik Projesi II1226Mühendislik Projesi I
İş Hukuku3034 
Teknoloji, Toplum ve Etik2022 
İş Sağlığı ve Güvenliği II2022 
4. Sene Teknik Seçmeli II     
4. Sene Teknik Seçmeli II     
4. Sene Teknik Seçmeli II     
İsteğe Bağlı Seçmeli 

.

 

Teknik Seçmeli Dersler

1. Sene Teknik Seçmeli I
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Matlab ile Programlama2236
      
2. Sene Teknik Seçmeli I     
Ders AdıTeorikLabKrediAKTSÖnşartlar
Sürdürülebilir Tasarım, İnşaat ve Sertifikalar3035 
      
2. Sene Teknik Seçmeli II     
Ders AdıTeorikLabKrediAKTSÖnşartlar
İnşaat Mühendisleri İçin Teknik Çizim 3034 
İnşaat ve Yıkım Atığı2023
Malzeme ve Teknoloji2022 
Proje Yönetimine Giriş2022 
      
3. Sene Teknik Seçmeli I     
Ders AdıTeorikLabKrediAKTSÖnşartlar
Yeşil Mühendisliğe Giriş3035
İmar Hukuku2022 
      
3. Sene Teknik Seçmeli II     
Ders AdıTeorikLabKrediAKTSÖnşartlar
İnsan, Mühendislik ve İklim Değişikliği 3035 
Şantiye Tekniği 212.53 
      
4. Sene Teknik Seçmeli I     
Ders AdıTeorikLabKrediAKTSÖnşartlar
Korozyon3034 
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz3035
Zemin İyileştirme Yöntemleri2023
      
4. Sene Teknik Seçmeli II     
Ders AdıTeorikLabKrediAKTSÖnşartlar
Depreme Dayanıklı Yapılar2023 
Yapım Mühendisliği ve Yönetimi2022