Biomedical Engineering Curriculum

 

Birinci Sınıf
Güz Dönemi Bahar Dönemi
  Dersin Adı T U K AKTS   Dersin Adı T U K AKTS
Genel Matematik I

Calculus I

4 0 4 6 Genel Matematik II

Calculus II

4 0 4 6
Genel Fizik I

Physics I

3 2 4 7 Genel Fizik II

Physics II

3 2 4 7
Genel Kimya

Chemistry

3 2 4 7 Malzeme Bilimine Giriş

Introduction to Material Science

3 0 3 5
Programlamaya Giriş

Introduction to Programming

3 2 4 6 Tıbbi Biyoloji

Medical Biology

3 2 4 6
Elektrik-Elektronik Mühendisligine Giriş

Introduction to Biomedical Engineering

2 0 2 2 Akademik İletişim Becerileri

Academic Communication Skills

3 0 3 4
Türk Dili I

Turkish I

2 0 2 2 Türk Dili II

Turkish II

2 0 2 2
Toplam 20 30 Toplam 20 30

 

İkinci Sınıf
Güz Dönemi Bahar Dönemi
  Dersin Adı T U K AKTS   Dersin Adı T U K AKTS
Hücresel ve Moleküler Biyoloji

Cellular and Molecular Biology

3 2 4 8 Mikroişlemciler

Microprocessors

3 2 4 8
Elektrik Devreleri

Circuits

3 2 4 8 Biyokimya

Biochemistry

3 2 4 8
Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler

Linear Algebra and Differential Equations

4 0 4 8 Fizyoloji

Physiology

3 0 3 6
Ekonominin İlkeleri

Principles of Economics

3 0 3 6 Olasılık ve İstatistik

Probability and Statistics

3 0 3 6
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

History I

2 0 2 2 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

History II

2 0 2 2
Toplam 17 32 Toplam 16 30

 

Üçüncü Sınıf
Güz Dönemi Bahar Dönemi
  Dersin Adı T U K AKTS   Dersin Adı T U K AKTS
Elektronik

Electronics

3 2 4 8 Biyomedikal Cihazlar

Biomedical Instruments

3 2 4 8
Sinyaller ve Sistemler

Signals and Systems

3 2 4 8 Biyosensörler

Biosensors

3 2 4 8
Biyomekanik

Biomechanics

3 0 3 6 Tıbbi Görüntüleme

Medical Imaging

3 0 3 6
Biyomalzemeler

Biomaterials

3 0 3 6 Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6
Isteğe Bağlı Seçmeli Ders

Non-Technical Elective

2 0 2 2 Isteğe Bağlı Seçmeli Ders

Non-Technical Elective

2 0 2 2
Toplam 16 30 Toplam 16 30

 

Dördüncü Sınıf
Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl
  Dersin Adı T U K AKTS   Dersin Adı T U K AKTS
  Mühendislik Projesi I

Engineering Project I

1 2 2 8 Mühendislik Projesi II

Engineering Project II

1 2 2 8
Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6 Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6
Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6 Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6
Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6 Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6
Isteğe Bağlı Seçmeli Ders

Non-Technical Elective

2 0 2 2 Isteğe Bağlı Seçmeli Ders

Non-Technical Elective

2 0 2 2
Teknoloji, Toplum ve Profesyonel Gelişim

Technology, Society and Professional Development

2 0 2 2 İnovasyon ve Girişimcilik

Innovation and Entrepreneurship

2 0 2 2
Toplam 15 30 Toplam 15 30