Birinci Seneİkinci SeneÜçüncü SeneDördüncü SeneTeknik Seçmeli Dersler
Güz
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Genel Matematik I 4 0 4 6
Genel Fizik I 3 2 4 7
Genel Kimya 3 2 4 7
Mühendislik ve Geometri 2 0 2 2
Matlab ile Programlama 2 2 3 6
Türk Dili I 2 0 2 2
Bahar
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Genel Matematik II 4 0 4 6 Genel Matematik I
Genel Fizik II 3 2 4 7 Genel Matematik I
Malzeme Bilimine Giriş 3 0 3 5
Mühendislik Mekaniği 4 0 4 5
Bilgisayar Destekli Teknik Resim 2 2 3 6
Türk Dili II 2 0 2 2
Güz
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Mukavement I 4 0 4 5 Mühendislik Mekaniği
Olasılık ve Rassal Değişkenler 3 0 3 6
Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler 4 0 4 8 Genel Matematik II
Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 5 Genel Matematik II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
Dinamik 3 0 3 5 Genel Matematik II
Bahar
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Yapı Malzemesi 3 0 3 4 Malzeme Bilimine Giriş
Mukavemet II 4 0 4 5 Mukavemet I
Hidrolik Mühendisliği 3 0 3 5 Akışkanlar Mekaniği
Topoğrafya 3 0 3 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
2. Sene Teknik Seçmeli Dersi
2. Sene Teknik Seçmeli Dersi
Güz
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Yapı Statiği I 3 0 3 5
Zemin Mekaniği 3 0 3 5
Mühendislik Hidrojeolojisi 3 0 3 5
Yapım Yönetimi 2 0 3 3
Ulaşım Sistemleri Mühendisliği 3 0 3 6
Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 5
Yaz Stajı I 0 0 0 1
Bahar
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Yapı Statiği II 3 0 3 5
Betonarme I 3 0 3 5
Temel Mühendisliği 3 0 3 4
Çelik Yapılar 3 0 3 5
Hidroloji ve Su Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 5
Güz
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Mühendislik Tasarım Projesi I 6 0 6 10
Betonarme II 3 0 3 6
Çevre Mühendisliği 3 0 3 3
Mühendislik Etiği 2 0 2 2
Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 5
İsteğe Bağlı Seçmeli Ders 2 0 2 2
Yaz Stajı II 0 0 0 1
Bahar
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Mühendislik Tasarım Projesi II 6 0 6 10
Saha Uygulamalı Teknik Gezi 6 0 6 6
Mühendislik Ekonomisi 3 0 3 6
İş Hukuku 3 0 3 4
Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 5
İsteğe Bağlı Seçmeli Ders 2 0 2 2

 

2. Sene Teknik Seçmeli Dersleri
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Proje Yönetimine Giriş 2 0 2 2
Yapım Teknolojileri II 2 2 3 4
Enerji Malzemeleri 3 0 3 6
Yeşil Mühendisliğe Giriş 3 0 3 5
Sürdürülebilir İnşaat 3 0 3 5
Yeraltı Suyu 3 0 3 5
Modelleme ve Optimizasyona Giriş 3 2 4 8
Diğer Teknik Seçmeli Dersler
Ders Adı Teorik Lab Kredi AKTS Önşartlar
Yapı
Yapım Teknolojileri I 2 2 3 4
Yapım Teknolojileri II 2 2 3 4
Su – Çevre
Kıyı ve Liman Yapıları 3 0 3 5
Yeraltı Suyu 3 0 3 5
Yeşil Mühendisliğe Giriş 3 0 3 5
Sürdürülebilir İnşaat 3 0 3 5
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 3 5
Yapı İşletmesi
Maliyet Analizi 3 0 3 6
Proje Yönetimine Giriş 2 0 2 2
Temel Mühendislik
Mühendislikte Matematik Modelleme Esasları 3 0 3 5
Kalite Planlaması ve Kontrolü 3 0 3 6
Modelleme ve Optimizyona Giriş 3 2 4 8
Mühendisler İçin Teknik Arapça 3 0 3 5