Industrial Engineering Curriculum

 

Birinci Sınıf
Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl
  Dersin Adı T U K AKTS   Dersin Adı T U K AKTS
  Genel Matematik I

Calculus I

4 0 4 6 Genel Matematik II

Calculus II

4 0 4 6
Genel Fizik I

Physics I

3 2 4 7 Genel Fizik II

Physics II

3 2 4 7
Genel Kimya

Chemistry

3 2 4 7 Malzeme Bilimine Giriş

Introduction to Material Science

3 0 3 5
Programlamaya Giriş

Introduction to Programming

3 2 4 6 Bilgisayar Destekli Teknik Resim

Computer Aided Technical Drawing

2 2 3 6
Akademik İletişim Becerileri

Academic Communication Skills

3 0 3 4 Endüstri Mühendisliğine Giriş

Introduction to Industrial Engineering

2 0 2 2
Türk Dili I

Turkish I

2 0 2 2 Türk Dili II

Turkish II

2 0 2 2
Toplam 21 32 Toplam 18 28

 

 

İkinci Sınıf
Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl
  Dersin Adı T U K AKTS   Dersin Adı T U K AKTS
  İmalat Usulleri

Manufacturing Processes

3 0 3 6 Modelleme ve Optimizasyona Giriş

Introduction Modelling and Optimization

3 2 4 8
Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler

Linear Algebra and Differential Equations

4 0 4 8 Stokastik Modeller

Stochastic Models

3 0 3 6
Maliyet Analizi

Cost Analysis

3 0 3 6 Uygulamalı İstatistik
Applied Statistics
3 0 3 6
Olasılık ve Rassal Değişkenler

Probability and Random Variables

3 0 3 6 Nesne Tabanlı Programlama

Object Oriented Programming

3 2 4 6
MATLAB ile Programlama

Programming with MATLAB

2 2 3 6 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

History II

2 0 2 2
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

History I

2 0 2 2
Toplam 18 34 Toplam 16 28

 

Üçüncü Sınıf
Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl
  Dersin Adı T U K AKTS   Dersin Adı T U K AKTS
  Ağ Akışları ve Tamsayılı Programlama

Network Flows and Integer Programming

3 0 3 6 Çizelgeleme

Scheduling

3 0 3 6
Üretim Planlama ve Kontrol

Production Planning and Control

3 0 3 6 Tesis Tasarımı ve Planlama

Facility Design and Planning

3 0 3 6
Kalite Planlaması ve Kontrolü

Quality Planning and Control

3 0 3 6 İleri Yöneylem Araştırması

Advanced Operation Research

3 2 4 8
Mühendislik Ekonomisi

Engineering Economics

3 0 3 6 Tedarik Zinciri Yönetimi

Supply Chain Management

3 0 3 6
Modelleme veBenzetim

Modelling and Simulation

3 2 4 8 Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6
Isteğe Bağlı Seçmeli Ders

Non-Technical Elective

2 0 2 2 Isteğe Bağlı Seçmeli Ders

Non-Technical Elective

2 0 2 2
Yaz Stajı I

Summer Internship I

0 0 0 1
Toplam 18 35 Toplam 18 34

 

Dördüncü Sınıf
Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl
  Dersin Adı T U K AKTS   Dersin Adı T U K AKTS
  Mühendislik Projesi I

Engineering Project I

1 2 2 8 Mühendislik Projesi II

Engineering Project II

1 2 2 8
İnovasyon ve Girişimcilik

Innovation and Entrepreneurship

 

2 0 2 2 Teknoloji Toplum ve Profosyonel Gelişim

Technology, Society and Professional Development

 

2 0 2 2
İş Sağlığı ve Güvenliği I

Workplace Health and Safety I

2 0 2 2 İş Sağlığı ve Güvenliği II

Workplace Health and Safety II

 

2 0 2 2
Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6 Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6
Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6 Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6
Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6 Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

 

3 0 3 6
Isteğe Bağlı Seçmeli Ders

Non-Technical Elective

2 0 2 2 Isteğe Bağlı Seçmeli Ders

Non-Technical Elective

2 0 2 2
Yaz Stajı II

Summer Internship II

0 0 0 1
Toplam 17 33 Toplam 17 32