Computer Engineering Curriculum

 

Birinci Sınıf
Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl
  Dersin Adı T U K AKTS   Dersin Adı T U K AKTS
  Genel Matematik I

Calculus I

4 0 4 6 Genel Matematik II

Calculus II

4 0 4 6
Genel Fizik I

Physics I

3 2 4 7 Genel Fizik II

Physics II

3 2 4 7
Genel Kimya

Chemistry

3 2 4 7 Ayrık Matematik

Discrete Mathematics

3 0 3 5
Programlamaya Giriş

Introduction to Programming

3 2 4 6 Nesne Tabanlı Programlama

Object Oriented Programming

3 2 4 6
Bilgisayar Mühendisligine Giriş

Introduction to Computer Engineering

2 0 2 2 Akademik İletişim Becerileri

Academic Communication Skills

3 0 3 4
Türk Dili I

Turkish I

2 0 2 2 Türk Dili II

Turkish II

2 0 2 2
Toplam 20 30 Toplam 20 30

 

İkinci Sınıf
Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl
  Dersin Adı T U K AKTS   Dersin Adı T U K AKTS
  Sayısal Devre Tasarımı

Digital Logic Design

3 2 4 8 Bilgisayar Organizasyonu

Computer Organization

3 2 4 8
Elektrik Devreleri

Circuits

3 2 4 8 Algoritma Analizi

Algorithm Analysis

3 0 3 6
Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler

Linear Algebra and Differential Equations

4 0 4 8 Mikroişlemciler

Microprocessors

3 2 4 8
Veri Yapıları

Data Structures

3 2 4 8 Olasılık ve İstatistik

Probability and Statistics

3 0 3 6
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

History I

2 0 2 2 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

History II

2 0 2 2
Toplam 18 34 Toplam 16 30

 

Üçüncü Sınıf
Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl
  Dersin Adı T U K AKTS   Dersin Adı T U K AKTS
  Bilgisayar İşletim Sistemleri

Computer Operating Systems

3 2 4 8 Veri Haberleşme ve Bilgisayar Ağları

Data Communication and Computer Networks

3 2 4 8
Veri Tabanları

Databases

3 2 4 8 Yazılım Mühendisliği

Software Engineering

3 2 4 8
Ekonominin İlkeleri

Principles of Economics

3 0 3 6 Sistem Analizi

System Analysis

3 0 3 6
Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6 Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6
Isteğe Bağlı Seçmeli Ders

Non-Technical Elective

2 0 2 2 Isteğe Bağlı Seçmeli Ders

Non-Technical Elective

2 0 2 2
Toplam 16 30 Toplam 16 30

 

Dördüncü Sınıf
Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl
  Dersin Adı T U K AKTS   Dersin Adı T U K AKTS
  Mühendislik Projesi I

Engineering Project I

1 2 2 8 Mühendislik Projesi II

Engineering Project II

1 2 2 8
Programlama Dillerinin Temelleri

Principles of Programming Languages

3 0 3 6 Biçimsel Diller ve Otomata

Structured Languages and Automata

3 0 3 6
Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6 Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6
Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6 Programa Bağlı Seçmeli Ders

Technical Elective

3 0 3 6
Isteğe Bağlı Seçmeli Ders

Non-Technical Elective

2 0 2 2 Isteğe Bağlı Seçmeli Ders

Non-Technical Elective

2 0 2 2
Teknoloji, Toplum ve Profesyonel Gelişim

Technology, Society and Professional Development

2 0 2 2 İnovasyon ve Girişimcilik

Innovation and Entrepreneurship

2 0 2 2
Toplam 15 30 Toplam 15 30